Kompania ” Shkodra Beton-Inert” ka si aktivitet kryesor ndërtimet civile dhe ekonomike, tregëtimin e betonit dhe inerteve të dimensioneve të ndryshme dhe tregëtimin e materialeve të ndërtimit. Gjithashtu ne prodhojmë beton të markave të ndryshme, me një teknologji bashëkohore dhe cilësi të lartë, bazuar në normat europiane BS – EN 206. Ne jemi të fokusuar në:

 

  • Prodhim Betoni

  • Prodhim Inertesh

  • Zbatim të Punimeve të Ndërtimit

0
PRODHIME
0
MJETE
0
PROJEKTE
0
KLIENTË