Shkodra Beton Inert ka në dispozicion një shumëllojshmëri mjetesh të cilat mbështesin cdo projekt që në fazat fillestare deri në përfundim të tij. Ne gjithmonë jemi duke shtuar mjete në katalogun tonë dhe duke ju përshtatur të gjitha teknologjive të fundit të mjeteve që prodhohen. Tek ne do të gjeni mjete të prodhimit të betonit si betoniere dhe pompa. Gjithashtu mjete transporti dhe mjete të rënda.

 • Kamiona Vetshkarkues
 • Eskavator
 • Fadroma
 • Autobetoniere
 • Pompa Betoni
 • Grejder
 • Autovinca
 • Vince Kulle
 • Sennebogen 835 M&835 R
 • Tërheqës
 • Bot Cimentoje
 • Rrula & Sonda